COLLEGE VAN COLLECTANTEN COLLEGE VAN COLLECTANTEN

Samen met de diakenen verzorgen de collectanten de collecten in de kerkdiensten.

Contactpersoon Mej. J. Roelevink, telefoon 079-3516880

terug