Moderamen Moderamen

Het Moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad bestaat uit:

 
Voorzitter : ds. C.H. (Kees) Wesdorp
Annaplaats 2, 2713 AL Zoetermeer
telefoon: 079 3163454
vrije dag predikant: dinsdag
 
Scriba
 
: dhr. Jan Peter (J.P.) Leenman (diaken)
Pitrusvaart 10, 2724 VC Zoetermeer
telefoon: 079 3317422

 
Ouderling : mw. M.W. (Marja) van den Boomgaard-Roos
Dublinstraat 265
2713 HT Zoetermeer
telefoon: 06 22512609
 
Diaken : mw. J.H. (Joke) van der Kruk-Krop
(voorzitter wijkdiaconie)
Irisvaart 21
2724 TS Zoetermeer
telefoon: 079 3410772
 
Kerkrentmeester : dhr. T. (Taco) Duijf
(voorzitter wijkraad kerkrentmeesters)
Boeierkade 6
2725 CH Zoetermeer
telefoon: 079 3312779
 

 

terug