Onze kerkrentmeesters Onze kerkrentmeesters

De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit:

Ouderling-kerkrentmeesters:
dhr. Taco (T.) Duijf - voorzitter
dhr. Fred (A.J.) Jansen - penningmeester
vacature

Kerkrentmeesters (niet ambtsdragers):
dhr. Ton (A.) van den Boomgaard
dhr. Bart (B) Burger
dhr. Henk (H.) Landlust

Adviseur:
dhr. Joop (J.C.) Schrier

terug