Pastoraat Pastoraat

Pastoraat komt van de grote Pastor, Jezus Christus, de goede Herder die de zijnen kent. Pastoraat betekent dat wij samen delen in het gekend zijn door Christus. Daarom is pastoraat in principe een taak van allen voor allen. Alle gemeenteleden zijn geroepen een gemeenschap te vormen, waarbinnen er herderlijke zorg is voor elkaar in de vorm van aandacht, medeleven, onderlinge bemoediging en geestelijk gesprek.

Aan de ouderlingen, predikant en bijstand in het pastoraat zijn in het bijzonder pastorale taken toevertrouwd. Zij worden daarin ondersteund door pastoraal medewerkers. Ook noemen we met dankbaarheid de inzet van de HVD-medewerkers, die onder meer oudere gemeenteleden trouw bezoeken.

De pastoraal ouderlingen/medewerkers hebben in samenwerking met de predikant bijzondere aandacht voor gemeenteleden in omstandigheden van zorg, ziekte of rouw. Ook bij vreugdevolle momenten, zoals huwelijksjubilea, geboorten enz. wordt zo mogelijk een bezoek gebracht.

Aangezien het werkveld te groot aan het worden is voor het te klein wordende team van pastoraal ouderlingen en medewerkers, het zo geheten consistorie, bezint deze kring zich op de beste strategie voor de toekomende tijd. Het gaat daarbij om, dat een zo open mogelijk netwerk van communicatie tussen gemeenteleden onderling en tussen gemeenteleden en ambtsdragers aangelegd wordt.

terug