Wie is wie? Wie is wie?

Samenstelling van de kerkenraad
 

ds. Kees (C.H.) Wesdorp
Wijkpredikant
tel. 079 3163454
Voorzitter
Wijkkerkenraad

 

Jan Peter (J.P.) Leenman
Diaken
tel. 079 3317422
Scriba Wijkkerkenraad

 


Marja (M.W.) van den Boomgaard-Roos
Pastoraal ouderling 

Monique (M) Burger-Oosterom
Pastoraal ouderlng

 

Wim (W.) Goudriaan
Pastoraal ouderling 

Henny (H.E.) Hakkenberg-Kalkman
Pastoraal ouderling 

Christiaan (J.C.) Verschoor
Jeugdouderlng  

Jan-Kees Vos
Pastoraal ouderling 


Joke (J.H.) van der Kruk-Krop
Diaken
Voorzitter Wijkdiaconie


 


Marianne (M.C.) Hermans-Zandbergen
 Diaken
Penningmeester Wijkdiaconie


 

René Eshuis
Diaken
Auto-ophaaldienst
Contactpersoon ZWO

 

Anneke Kroeders
Diaken 

Taco (T.) Duijf
Ouderling-kerkrentmeester
Tel. 06-42014490
Voorzitter Wijkraad
van Kerkrentmeesters
 

Fred  (A.J.) Jansen
Ouderling-kerkrentmeester
Penningmeester

 

terug