Kerkenraad

De kerkenraad van Wijkgemeente Oude Kerk heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen proberen we met onze mogelijkheden en gaven het geheel van de wijkgemeente te dienen.

Naast de kerkenraad is er de wijkdiaconie, de wijkraad van kerkrentmeesters en het consistorieberaad.

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

Moderamen

Het Moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, de scriba en de predikant. 
Voorzitter : Jan-Kees (C.J.W.) Vos
Laurierzoom 1
2719 HJ  Zoetermeer
telefoon: 079 3420789
 
Assessor : vacant
 
Scriba
 
: Mw. Ria (M.A.) Kamp-Sterrenburg
Geelgroenlaan 52
2718 EB  Zoetermeer
Tel: 079 3610318
email: scriba
 
Jeugdouderling : mw. E.M. Keijnemans-Kraal
telefoon: 06 2526 0014
 
Ouderling-kerkrentmeester : Jaap van der Giessen
telefoon: 079 352 2519
 

Wie is wie?

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg
Jan-Kees Vos
Ouderling
tel. 
079-3420789
Voorzitter Wijkkerkenraad


Jan Peter (J.P.) Leenman
Ouderling-kerkrentmeester
tel. 079 3317422

 
 
Peter (P.J.) Bins
Pastoraal ouderling


 
Marja (M.W.) van den Boomgaard-Roos
Pastoraal ouderling

 


Jaap van der Giessen
Ouderling-kerkrentmeester
portefeuile Visie & Beleid
Eric (E.B.J.) Caspers
DiakenRené Eshuis
Diaken
Auto-ophaaldienst
Contactpersoon ZWO

 

Toos (A.) Hagers-Drop
DiakenRia (M.A.) Kamp-Sterrenburg
Diaken

Scriba Wijkkerkenraad

Liesbeth (E.M.) Keijnemans-Kraal
Jeugdouderling

 


 Loes (L.M.) Landlust
Diaken
Voorzitter Diaconie
 

Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen