Een veilige kerk

Voor ieder gemeentelid behoort de kerk een veilige plek te zijn, altijd en overal. Maar die veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend.
Ook binnen kerkelijke relaties kan immers ongewenst gedrag voorkomen, bv. in het contact met een ambtsdrager, kerkelijke functionaris of gemeentelid, waardoor iemand zich niet veilig voelt.

Ongewenst gedrag is niet altijd seksueel van aard. Er kan ook kan sprake zijn van ander ongewenst gedrag, zoals agressie, discriminatie, intimidatie, pesten of fraude. Dit speelt zich vaak af in een situatie van machtsongelijkheid.  

In de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Hun belangrijkste taak is het ondersteunen of helpen van gemeenteleden die ongewenst gedrag ervaren. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, maar geeft daarnaast informatie en adviseert over stappen die ondernomen kunnen worden.
Een vertrouwenspersoon heeft hiervoor een training gevolgd, is neutraal, verplicht tot geheimhouding en handelt onafhankelijk van de kerkenraad...
Lees meer 

Vertrouwenspersoon

De rol van Vertrouwenspersoon wordt binnen onze wijkgemeente ingevuld door dhr. Kees Hakkenberg. Ook voor zaken die geen directe betrekking op het jeugdwerk hebben.
 
Kees Hakkenberg is per mail bereikbaar,

Gedragscode

Als Oude Kerk-gemeente willen we zorgen voor een veilige omgang met onze kinderen en jongeren. Daarom heeft de kerkenraad een gedragscode vastgesteld voor alle jeugd- en jongerenwerkers die binnen de Oude Kerk-gemeente werkzaam zijn.
Daarin staan regels die moeten bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen/jongeren én jeugdwerkleiding en is expliciet benoemd welke gedragingen daarmee in strijd zijn.
Ook is aangegeven welke consequenties zullen worden verbonden aan niet-naleving van deze gedragsregels.  
Alle vrijwilligers die werkzaam zijn in het jeugdwerk van de Oude Kerk is gevraagd de gedragscode te ondertekenen. Door ondertekening verklaart de vrijwilliger dat hij/zij de gedragscode kent en volgens de gedragscode wil handelen.

Om de gedragscode te lezen, klik hier

Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen